WELCOME TO RUBINAR

FOR HOUSE

Տեղադրեք արևային պանելներ Ձեր տան համար և Դուք ոչ-միայն կտնտեսեք էլեկտրական էներգիայի ծախսերը, այլև կկարողանաք անվճար ջեռուցել Ձեր բնակարանը։

FOR BUSINESS

Զարգացրեք Ձեր բիզնեսը նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ Ձեր սեփական էլեկտրաէներգիան արտադրելով, կնվազեցնենք Ձեր ծախսերը, դրանով իսկ նվազեցնելով ծառայության կամ արտադրության ինքնարժեքը:Կապահովագրենք նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացումներից։

solar panels

INDUSTRIAL STATIONS

Create stations with solar panels to reduce the cost of your plant, as well as to ensure environmental cleanliness.

Available to all

Thanks to our pricing policy today, electricity derived from solar energy can be used by everyone.

consultations

Our experts will help you to understand how to save energy and what technologies are applicable in your case.

Գրագետ լուծումներ

Save on more important things. Using our solar panels, you will ignore quite a lot of money.

High quality

We guarantee perfect, long-term and uninterrupted operation of our equipment.

Save energy, save money

The company "Rubinar" is designed to ease your energy costs. We are engaged exclusively in renewable energy and carry out import, sale of energy-saving goods and accessories necessary for them, as well as work on their installation and maintenance. The LLC Rubinar company acts at the market only on one and only high-quality product.

1 years
of work experience
1 unites of
INSTALLATION
1 mln kWt
of saved energy

Interactive map of Armenia

Our partners

Our location on the map