Բայազետ
Please enable JS

Բայազետ

Փոխակերպիչ՝ Goodwe
Կայանի հզորությունը՝ 88.8 կՎտ

Փոխակերպիչ՝ Goodwe
Կայանի հզորությունը՝ 88.8 կՎտ