Արևային էլեկրաէներգիա՝ ոչ միայն բնապահպանություն, այլև եկամտի աղբյուր

Արևային էլեկրաէներգիա՝ ոչ միայն բնապահպանություն, այլև եկամտի աղբյուր

Արևային մարտկոցները տարեցտարի ավելի լայն տարածում են ունենում էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության ոլորտում, նրա կիրառման ծավալները աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Ըստ Էներգետիկայի միջազգային գործակալության՝ մինչև 2050 թվականը մարդկության 1/6 մասի համար արևային մարտկոցները կդառնան էներգետիկայի հիմնական աղբյուր։

Statkraft․ Արևային էներգիան դառնում է էլեկտրաէներգիայի գլխավոր աղբյուր

«Աշխարհի երկրների մեծ մասում ավելի շահավետ է դարձել էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործումը։ Ընդ որում, արդեն կան երկրներ, որտեղ արևային և հողմային էներգետիկան շահութաբերությամբ պատրաստ է առաջ անցնել ածխային և գազային էներգետիկայից», — հայտարարել է Statkraft-ի կորպորատիվ ռազմավարության և վերլուծության բաժնի ղեկավար Հենրիկ Սաթնեսը:

ՄԱԿ․ Արևային նկատմամբ պահանջարկը արագորեն աճում է

Աշխարհում նկատվում է էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների նկատմամբ պահանջարկի և դրանց

Statkraft․ Արևային էներգիան դառնում է էլեկտրաէներգիայի գլխավոր աղբյուր

Leverage commercial frameworks to provide availability robust synopsis for trend

ՄԱԿ․ Արևային նկատմամբ պահանջարկը արագորեն աճում է

Buttons preta porter sari piece collection waistline inspiration manufacture minimalist

Statkraft․ Արևային էներգիան դառնում է էլեկտրաէներգիայի գլխավոր աղբյուր

Collection fashion shawl expensive apparel. Jersey mainstream collection stitching value

Statkraft․ Արևային էներգիան դառնում է էլեկտրաէներգիայի գլխավոր աղբյուր

Inspiration bold craftmanship swim wear motif purse runway effect. Textile

Last Shoot

Shape bargain jeans ready made fashion extraordinary apparel valuable look

Last Shoot

Bandwidth partner network user experience analytics angel investor twitter learning

9/9