Տեխնոլոգիա

Ինչու՞ արևային էներգիա

Արևային էներգիան աշխարհում գոյություն ունեցող էներգիաններից ամենամեծ և անսպառ էներգիայի աղբյուրն է: Այն գնահատված է որպես ամենակայունն և ամենաստույգ էներգիայի աղբյուրը, որը ժամանակի ընթացքում գրեթե չի փոփոխվում` ի տարբերություն վերականգնվող էներգետիկայի այլ աղբյուրների` ջրի, քամու, բիոգազի և այլն: Արևի էներգիան հնարավոր է փոխակերպել էլեկտրական և ջերմային էներգիաների: Այն ջերմային էներգիայի փոխակերպելու դեպքում էֆեկտիվությունը կազմում է շուրջ 70%-ի, իսկ էլեկտրական էներգիայի դեպքում շուրջ 20%-ի: Հայաստանն ունի արևային էներգիայի բավականին մեծ ներուժ: 1մ2 հորիզոնական մակերեսի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կՎտժ (միջին եվրոպականը` 1000 կՎտժ)։ Բացի այդ, մեծ է նաև Հայաստանի արևային օրերի քանակը՝ տարեկան շուրջ 300 օր։ Այս բոլորը բավականին գրավիչ են դարձնում Հայաստանում արևային էներգիայի օգտագործումը։

Ստորև պատկերված է Հայաստանի արևային էներգիայի հոսքի քարտեզը.

Էկոլոգիա

Օգտագործելով արևը որպես էներգիայի աղբյուր, հնարավոր է լինում աջակցել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը: Միջինում յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է նպաստել տարեկան մինչև 2500 կգ CO2 գազերի արտանետման կրճատմանը, որը գլոբալ տաքացման հիմնական պատճառներից մեկն է: Արևային վակուումային կոլեկտորները արևի էներգիան կլանելու և այն ջերմային էներգիայի փոխակերպելու համար այսօրվա դրությամբ ամենաէֆեկտիվ միջոցն են: Շնորհիվ գերմանական նոր տեխնոլոգիայի, որի հիմքում ընկած է վակումի օգտագործումը, որպես ջերմամեկուսացում, այժմ հնարավոր է կլանել արևային էներգիայի 92%-ը:

Արևային ջրատաքացուցիչներ

Արևային ջրատաքացուցիչները արդեն երկար տարիներ են, ինչ օգտագործվում են ինչպես զարգացած, այնպեսել ոչ զարգացած երկրներում, անկախ դրանց աշխարհագրական դիրքից: Իսկ տաք կլիմայով երկրներում տաք ջուրը գրեթե ամբողջովին ստանում են արևային ջրատաքացուցիչների միջոցով. օրինակ Իսրայելում արևի միջոցով տաք ջրի արտադրությունը հասնում է 95%-ի: Արևային ջրատաքացուցիչները ուշագրավ են նաև նրանով, որ իրենց շահագործման ժամկետը, շնորհիվ մեխանիկական դետալների բացակայության, գերազանցում են 20 տարին: Տեղադրելով մեկ անգամ՝ հնարավոր է խուսափել էներգիայի մշտապես աճող գնից, որը համաշխարհային շուկայում միջինում կազմում է տարեկան 12%: Արևային էներգիայի շնորհիվ ապրիլից մինչև նոյեմբեր հնարավոր է ունենալ անվճար տաք ջուր, իսկ ձմռան ամիսներին այն կարող է ապահովել պահանջվող ջերմային էներգիայի մի մասը: Այս համակարգերը կարող են աշխատել նաև ջեռուցման համակարգերի հետ զուգահեռ` կրճատելով ջեռուցման վրա ծախսվող գումարները: Արևային ջրատաքացուցիչներն ունեն շահագործման նվազագույն ծախսեր` կախված ընրված համակարգից այդ ծախսերը մոտենում են 0-ի:

Ետգնման ժամանակահատված.

Ետգնման ժամանակահատվածը։ Եթե համեմատենք արևային էներգիայի միջոցով արտադրված տաք ջրի արժեքը և բնական գազի միջոցավ արտադրված արժեքի հետ՝ ապա հաշվի առնելով Հայաստանում գործող բնական գազի սակագները` արևային համակարգի ետգնման ժամանակահատվածը կկազմի շուրջ 4-6 տարի:

Ապահովագրում թանկացումներից

Իրականացնելով ներդրումներ էներգախնոյողության կամ այլընտրանքային էներգայի աղբյուրներում դուք ապահավագրվում էք տարեկան միջինում 12% էներգակիրների աճից: Սա ապագայի ամենալավ նեդրումներից մեկն է: Բնական գազի սակագները բնակչության համար 2006թ.-ից մինչև 2013թ. ընկած ժամանակահատվածում բարձրացել է 240%-ով կամ տարեկան միջինում 15.7%

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Վակուումային գլանակ

Վակուումային կոլեկտորները համարվում են արևային համակարգի հիմնական բաղադրիչ մասը։  Նրանք արևային էներգիան վերակերպում են ջերմային էներգիայի: Ինչքան մեծ քանակությամբ արևային կոլեկտորներ տեղադրենք այնքան մեծ քանակությամբ տաք ջուր կարող ենք ստանալ։ Արևային համակարգերից շատ շահավետ է մշտապես տաք ջրի սպառում ունեցող օբեկտների համար` ինչպիսին են ջրավազանները, հյուրանոցները, հիվանդանոցները, ռեստորաններն և այլն: Վակուումային կոլեկտորի գլանակները ունակ են դիմանալու 25մմ և ավելի տրամագիծ ունեցող կարկուտի ուղղիղ հարվածին: Ի շնորհիվ իր աշխատանքի պարզության, այս կոլեկտորները շահագործվում են մինչև 20 տարի ժամանակահատվածում: Գոյություն ունեն նաև հարդ պանելներ: Սրանք նույնպես մատակարարվում են մեր կողմից՝ APRICUS ընկերության և շատ որակյալ են: Նման պանելները իրենց արտադրողականությամբ զիճում են տարվա ցուրտ եղանակներին և ամպամած եղանակներին: Հարդ պանելները նույնպես հարմար չեն արտադրական նշանակության մեծ քանակի կամ բարձր ջերմաստիճանի ջուր ստանալու համար: Այս 2 տեխնոլոգիանների տարբերության վերաբերյալ ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ փաստաթղթում:
<<Ռուբինար>> ընկերությունը շուկայում հանդես է գալիս միային և միայն բարձրակարգ ապրանքատեսակով։ Մենք առաջարկում ենք այս ոլորտում առաջատար համարվող կազմակերպություններից ներկրված տարբեր տիպի արևային վակուումային ջրատաքացուցիչներ: Մենք համագործակցում ենք այս ոլորտի առաջատար ընկերությունների հետ՝ APRICUS, VIESSMANN, RESOL, CALEFFI և այլ հայտնի կազմակերպությունների հետ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ անորակ վակուումային ջրատաքացուցիչները 4-5 տարում կորցնում են իրենց էֆոկտիվությունը և ունակ չեն լինում տաքացնել ջուրը նախքին հզորությամբ: Օգտվելով էժանագին կոլեկտորներից՝ միքանի տարի հետո դուք կարող եք կանգնելու դրանք փոխարինելու խնդրի առջև:

Վակուումային ջրատաքացուցիչներ.

Վակուումի շնորհիվ այս տիպի արևային ջրատաքացուցիչներրը հաջողությամբ աշխատում են նաև ձմռան ցուրտ ամիսներին ի տարբերություն այլ տեխնոլոգիանների որոնց օգտակար գործողության գործակիցը ձմռանը բավականին ցածր է։


Վակուումային կոլեկտորի սխեմա.


Մեր կողմից առաջարկվող վակուումային կոլբաները ունակ են կլաննելու իրենց վրա ընկնող արևյի եներգիայի 92%, իսկ ագրեգատի ընդհանուր ՕԳԳ–ն հասնում է 70%։ Վակուումային կոլեկտորները համարվում են արևային համակարգի հիմնական բաղադրիչ մասը։ Նրանք արևային էներգիան վերակերպում են ջերմային էներգիայի: Ինչքան մեծ քանակությամբ արևային կոլեկտորներ տեղադրենք այնքան մեծ քանակությամբ տաք ջուր կարող ենք ստանալ։ Վակուումային կոլեկտորի գլանակները ունակ են դիմանալու 25մմ և ավելի տրամագիծ ունեցող կարկուտի ուղղիղ հարվածին: Ի շնորհիվ իր աշխատանքի պարզության, այս կոլեկտորները շահագործվում են մինչև 20 տարի ժամանակահատվածում:


Հայաստանի նման երկրում, ուր հանարավոր է հոսանքազրկումներ և արևյի բարձ ինտենսիվություն, որը կարող է բերել կոլեկտորում ջերմակրի եռման պրոցեսի իսկ ձմռան ամսիներին ցրտահարվելուն, անհրաժեշտ է օգտագորձել հատուկ բարձր ջերմաստիճանների և ցրտահարությանը համար նախատեսված կոլեկտորներ: APRICUS կոլեկտորները հանդիսանում են հենց այդպիսինները՝ տես նկարը.


Առանձնացված կոլեկտորով արևային-վակուումային ջրատաքացուցիչ.

Առանձնացված կոլեկտորով համակարգերը հարմար են կիրառելու արդեն գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգերի հետ զուգահեռ:


Այս տիպի արևային ջրատաքացուցիչն իրենից ներկայացնում է առանձին արևային կոլեկտորներ և առանձին կուտակային բաք, որը կարող է տեղադրվել տանը ցանկացած վայրում, իսկ արևային կոլեկտորը սովորաբար տեղադրվում է տանիքում:
Այս ջրատաքացուցիչները ունակ են աշխատելու տարվա բոլոր եղանակներին` անկախ արտաքին ջերմաստիճանից: Այս համակարգը հիմնական բաղկացուցիչ մասերն են վակուումային կոլեկտորներ, ցիրկուլացիոն պոմպ, ընդարձակման բաք, ավտոմատ կառավարման համակարգ, կուտակային բաք և այլ կոմպոնենտները:
Այս համակարգի աշխատանքի սկզբունքն հետևյալն է. երբ կոլեկտորներում ջերմակրիչ հեղուկի (անտիֆրիզի) ջերմաստիճանը հասնում է սահմանված ջերմաստիճանի, կանրոլեռը ավտոմատ միացնում է ցիրկուլացիոն պոմպը, և աևային կոլեկտորների մեջ գտնվող տաք հեղուկը պոմպի միջոցով շրջանառվում է դեպի բաք, այս երևույթը կրկնվում է ամեն անգամ երբ կոլեկտորներում հեղուկի ջերմաստիճանը գերազանցում է կուտակային բաքի ջերմաստիճանը:
Շրջանառության ընթացքում ջերմակրիչ հեղուկը բաքի մեջ գտնվող պղնձե ջերմափոխանակիչ գալարների միջոցով ջերմությունը փոխանցում է բաքում առկա ջրին: Երբ արևային կոլեկտորից եկող հեղուկի ջերմաստիճանը նվազում է մինչև սահմանված ջերմաստիճան, ապա ցիրկուլացիոն պոմպը ավտոմատ կերպով անջատվում է: Երբ բաքի ջերմաստիճանը չի հասնում սահմանված ջերմաստիճանի, ապա բաքում գտնվող էլեկտրական ջրատաքացուցիչը (տենը) միանում է կանրոլերի միջոցով: Այս համակարգը ունի հետեվյալ առավելություններն. Այն կարող է ամբողջովին լուծել տաք ջրի պահանջարկը տարվա բոլոր եղանակներին:


Արևային կոլեկտորը կոնտրոլեռի միջոցով աշխատում է լիովին ավտոմատ/ ինքնավար, Արևային կոլեկտորի գլանակները լիովին պաշտպանված են ցանկացած ցածր ջերմաստիճանից և հաջողությամբ գործում են ցուրտ եղանակին: Ջրի փոխարեն, որպես ջերմափոխանակիչ անտիֆրիզ օգտագործելը պաշտպանում է ամբողջ համակրգը սառեցումից: Այս սկզբունքի աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ դիտելով հետևյալ տեսահոլովակը


Կուտակային բաքը չժանգոտող խմելու ջրի նորմաներին համապատասխան մետաղից է և ունի 250լ տարողություն: Այն նաև ունի մեկուսացում, որը թույլ չի տալիս ջերմային անտեղի կորուստներ: Բաքի հաստությունն է 1.2-2.0մմ: Բաքը ունի նաև ջերմափոխանակիչ պղնձե գալարներ:


Ավտոմատ կառավարման համակարգ Apricus MFC-1:


Այս ավտոմատիկան կարող է օգտագործվել իչպես մեծ և բարդ կոմերցիոն նշանակության համակարգերում այնպես էլ տնատիրությունների համար նախատեսված համակարգերում: Այն ունի ծրագրային ապահովվում, դա թույլ է տալիս համակարգչի օգնությամբ ծրագրավորել այն ձեզ հարմար ռեժիմի, ինչպես նաև համակարգչի օգնությամբ վերլուծել արևային համակարգի ամողջ աշխատանքը:


Պոմպի հանգույց սա իրենից ներկայացնում է պատրաստի պոմպի հանգույցը: Այս պոմպակայանը համալրված է


 • գրանդֆոս տիպի եռաստիճան պոմպ
 • հոսքաչափ
 • ջերմաչափեր դեպի կոլեկտոր գնացող և ետադարձ գծերի վրա
 • ճնշման սահմանափակող փական
 • ընդարձակման բաքին միանալու հանգույց
 • արևային համակարգ լցնելու և դադարկելու համար նախատեսված հանգույցներ
 • օդի սեպարատոր (հեռացնում է օդի պղպջակները համակարգից) և մեխանիկական օդահեղ փական
 • թերմոիզոլիացիոն աման


Թերմոսիֆոն

Այս կոմպլեկտը իր մեջ պարունակում է նաև էլեկտրական տեն, որը թույլ կտա անբավարար ջրի ջերմաստիճանը հասցնել պահանջվող մակարդակի: Ի շնորհիվ գլանակների աշխատանքի վակուումային սկզբունքի, ամառային ամիսներին բաքի ջուրը 1 օրում տաքանում է մինչև 60-70 աստիճան: Իսկ օրվա ընթացքում այն չօգտագործելու կամ ոչ լրիվ օգտագործելու դեպքում հաջորդ օրը ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 100 C: Այս ճնշումային ջրատաքացուցիչն նախատեսված է նման ռեժիմով աշխատելու համար:

В отличие от многих, коллекторы Apricus изначально были спроектированы для работы в системе Drainback. Специальное строение коллектора, выполненного из высококачественной меди, позволяет выдерживать частые изменения температуры и линейные расширения с гарантией на коллектор 15 лет.

Արևային-վակուումային կոլեկտոր

Արևային – վակուումային կոլեկտորը նախատեսված է արևի էներգիան կլանելու և այն ջերմային էներգիայի փոխակերպելու համար: Այն բաղկացած է վակուումային գլանակներից և այդ գլանակները իրար հետ միացնող կոլեկտորից: Իսկ վակուումային գլանակներում տեղադրված է ջերմափոխանակիչ խողովակ, որը իրենից ներկայացնում է բարձր մակնիշի պղինձե խողովակ, որը տեղադրված է երկշերտ ապակու գլանի մեջ, ուր ապահովված է վակուում P=5.0×10-3 Pa:

Արևից եկող էներգիայի 92%-ը կլանվում է գլանակի կողմից, իսկ վակուումը ապահովում է իդեալական ջերմամեկուսացում, այսինք գրեթե տեղի չի ունենում ջերմության կորուստ դեպի մթնոլորտ: Ամառային օրվա ընթացքում արևային գլանակը 15 րոպեի ընթացքում հասնում է մինչև 100 C0, իսկ պարապուրդի ժամանակ վակուումային գլանակները տաքանում են մինչև 220 C0: Այս գլանակներում ջուր չի պարունակվում,  ուստի դրանք ցրտադիմացկուն են: Վակուումային գլանակները գործում են նաև -30 աստիճանի դեպքում: Յուրաքանչյուր գլանակ աշխատում է անկախ այլ գլանակներից, ուստի որևէ գլանակի վնասումը չի խանգարում ընդհանուր համակարգի ապշխատանքին:

Արևային-վակուումային կոլեկտորի շահագործման ժամկետը հասնում է 20 տարվա: Վակուումային գլանակի չափերն են φ58×1800մմ: Իսկ 10 գլանակ պարունակող կոլեկտորի չափերն են` երկարությունը-1980մմ, լայնությունը-796մմ և հաստությունը-156մմ: Կոլեկտորի մակերեսն է 1.57մ2, իսկ քաշը 34.8կգ:

Ֆոտովոլտաիկ համակարգերը կարող են կիրառվել 2 տարբեր ձևերով՝

- էլեկտրական համակարգերին զուգահեռ աշխատող: Այս դեպքում արևայի կողմից յուրաքանչյուր պահին արտադրված էներգիան սպառվում է նույն պահին կենցաղային սարքավորումների միջոցով, իսկ ավելցուկային էներգիան ուղղվում է դեպի էլեկտրամատակարարման համակարգ, այն պայմանով, որ մատակարարված էներգիայի չափով դուք կարող եք օգտվել երեկոյան ժամերին կամ որոշ երկրենրում այն վաճառվում է էլ ցանցերին, երբ արև չկա և էլ. Էներգի չի արտադրվում: Այսպիսի համակարգերը համեմատաբար էժան են և ավելի դյուրին սպասարկամն տեսանկոյւնից:

- ավտոնոմ՝ մարդկոցներով համալրված համակարգեր: Այսպիսի համակարգերը կիրառվում են այն դեպքերում երբ էլ. Հաղորդման համակարգերը հասանելի չեն կամ երբ անհրաժեշտ է ապահովվել լարման տատանումից: Արևային մարդկոցը օրվա ընդացքում արտադրված և չսպառված էլ.էներգիան կուտակում է հատուկ այս համակարգերի համար նախատեսված մարդկոցներում: Իսկ երեկոյան կամ լարման բացակայության ընդհացքում դուք կարողանում եք օգտվել մարդկոցներում կուտակված էներգիայից: Այսպիսի համակարգերը ի հաշիվ մարդկոցների առկայության ավելի թանկ են և պահանջում են հատուկ առանձնացված վայրեր մարտկոցները կուտակելու համար:

«Ռուբինար» ՍՊԸ-ն առաջարկում է.

 • Հարթ պանելներ.

Մենք առաջարկում ենք Apricus ընկերության հարթ պանելները, որոնք ունեն բարձ որակ և հուսալիություն: Սրանք հարմար են տարվա տաք ամիսներին օգտագործելու համար: Ունեն համեմատաբար ավելի մատչելի գին:

Անվանումը FPC-A32
երկարություն 2444 մմ
լայնություն 1223 մմ
հաստություն 75 մմ
հզորություն 2097 Վտ
կլանման մակերես 2.8 մ2
ընդհանուր մակերես 2.98 մ2
կշիռ 46 կգ
ջերմակրի ծավալը 1.8լ
 • Ջերմային խողովակով վակուումային կոլեկտորներ

Մենք առաջարկում ենք Apricus ընկերության վակուումային կոլեկտորները, որոնք ունեն բարձր որակ և հուսալիություն: Վակուումային պանելները նախատեսված են արտադրելու մեծ քանակությամբ և բարձր ջերմաստիճանի ջուր: Apricus վակուումային ջրատաքացուցիչները նախատեսված են նաև աշխատելու կրիտիկական պայմաններում ՝ ջրի եռման պրոցեսում: Սրանք նաև նախատեսված են աշխատելու Drainback համակարգերում, երբ կոլեկտորը նախատեսված է բարձր ջերմաստիճան տաքանալու և անմիջապես սառչելու համար: Մեր տարածաշրջանի համար նախատեսված է 10, 20 կամ 30 հատ վակուումային գլանակ պարունակող կոլեկտորներ:

Անվանումը АР-10 АР-20 АР-30
երկարություն 2005 մմ
հաստություն 136 մմ
լայնություն 796 մմ 1496 մմ 2196 մմ
հզորություն 625 Վտ 1230 Վտ 1850 Վտ
կլանման մակերես 0,94 մ2 1,88 մ2 2,83 մ2
ընդհանուր մակերես 1,57 մ2 2,96 մ2 4,35 մ2
կշիռ 34,8 կգ 63,6 կգ 95 կգ
ջերմակրի ծավալը 290 մլ 520 մլ 710 մլ
 • Կուտակային բաք

Մեզ մոտ կարող եք ձեռք բերել նաև հատուկ արևային համակարգերի համար նախատեսված կուտակային բաքեր: Այս բաքերը կարող են տեղադրվել նաև դրսում. դրանք նախատեսված են տարբեր մթնոլորտային իրավիճակներում աշխատելու համար: Apricus բաքերը ունեն կոշտ պոլեուրետանային ջերմամեկուսացում և պատված են ցինկապատ, ներկված թիթեղով: Սրանք պարունակում են արևային կոնտուրի համար նախատեսված ջերմափոխանակիչ:

Տարողություն լիտր 250 315 400
բարձրություն մմ 1405 1710 1730
սաք ջրի մատակարարում 3/4 3/4 3/4
սառը ջրի մատակարարում 3/4 3/4 3/4
ջերմափոխանակիչի մուտք 3/4 3/4 3/4
ջերմափոխանակիչի ելք 3/4 3/4 3/4
տրամագիծ մմ 648 648 731
կշիռ 84 91 129
էլեկտրական տենի հզորություն կՎտ 3,6 3,6 3,6
 • Պարզ սկզբունքով աշխատողթերմո սիֆոն արևային ջրատաքացուցիչ

Մենք առաջարկում ենք նաև Apricus ընկերության թերմոսիֆոնային ջրատաքացուցիչները, որոնք ունեն բարձր որակ և հուսալիություն: Այս տիպի արևային ջրատաքացուցիչներն ունեն ամենապարզ աշխատանքի սկզբունքը և հանդիսանում են ամենավստահելի համակարգերը: Այս տիպի արևային ջրատաքացուցիչները բաղկացած են հարթ պանելներից, որոնք աշխատում են տարբեր տարողությամբ բաքերի հետ: Այս համակարգերը համալրված են նաև 2,4-3.6 կՎտ հզորության էլեկտրական տենով: Սրանք հարմար են առանձնատներում սեզոնային օգտագործման համար: Բաքի մեկուսացումը թույլ է տալիս օրվա ընդացքում կուտակված ջուրը օգտագործել հաջորդ օրերին: Մենք կարող ենք մատակարարել 250լ, 300լ տարողությամբ համակարգեր:

Տարողություն լիտր 250 300
կլանման մակերես մ2 2.8 2.8
առավելագույն հզորությունը Վտ 2098 2098
սառը և տաք ջրի խողովակի տրամագիծ 3/4 3/4
համակարգի ռավելագույն ճնշումը կՊա 800 800
ջերմափոխանակիչի ելք 3/4 3/4
կշիռը ջրով կգ 382 440
կշիռը առանց ջրի կգ 132 140
էլեկտրական տենի հզորություն կՎտ 2,4 3,6

Ցանկանու՞մ եք իմանալ ավելին

Զանգահարեք մեզ. +374 99 115 999

Այցելեք մեզ. ՀՀ, Երևան, Վահե Վահյան փ. 33, 0014