Արևային համակարգ Մեծ Պարնի համայնքում

1

Համակարգը կազմված է 12 հատ 270Վտ հզորությամբ բազմաբյուրեղային պանելներից: